Rozmiar: 1806 bajtów

HONOWNICE SUNNEN

Honowanie cylindrów na amerykańskiej honownicy
SUNNEN CV 616 daje nowe możliwości
wykonawcze takie jak:
- zlikwidowanie błędu kształtu geomertycznego
- bardzo dokładny wymiar - maszyna wyłącza się
automatycznie po osiągnięciu zaprogramowanego wymiaru
- ostatnia faza honowania to szczotkowanie. Efekt:
czysta powierzchnia o gładkość 2-5 mikrometra
nie do osiągnięcia na innych honownicach.

Skrzywienie bloku w podporach wału korbowego
uniemożliwia zamontowanie nowego wału
lub wału po szlifie. Skrzywienie to powstaje
w czasie eksploatacji na wskutek przeciążenia
chwilowego, przegrzania lub złej regulacji.
Wadę tą usuwamy na honownicy poziomej
CH-100 SUNNEN,uzyskując wymiar NOMINALNY
jak w nowym silniku.


MYCIE CZĘŚCI W ULTRADŹWIĘKACH

Nowoczesne i unikalne mycie w myjkach
ultradźwiękowych daje 99.5% skuteczności!
Metoda ta polega na tym, że fala myjąca
przechodzi przez metal w blokach i wałach
myjąc kanały i magistrale olejowe usuwając
nagar i koks z poszczególnych elementów silnika.
W efekcie czego olej w zregenerowanym silniku
zachowuje czystość jak w silniku zupełnie nowym.


Honownica SUNNEN CV-616
Honownica pozioma SUNNEN CH-100